Irisbus Ares 15M – Autobusy Karlovy Vary – 1K2 2179

40,00 

Popis

Předloha modelu: https://seznam-autobusu.cz/vuz/8762

Autobus byl po dodání provozován na dálkových linkách z chebského okresu do Prahy, a to jak přes Plzeň, tak přes Karlovy Vary. K útlumu provozu těchto linek a jejich postupnému zániku došlo jednak díky modernizaci železniční tratě z Chebu do Prahy, jednak s nástupem Regiojetu. Autobus byl proto postupně předán do několika dalších provozoven, kde dosloužil na různých nepravidelných a okrajových výkonech.